FANDOM


File:Hegel portrait by Schlesinger 1831.jpg

Георг Вилхелм Фриедрих Хегел (Штутгарт, 27 августа 1770 – Берлин, 14 новембра 1831) был нѣмечски философ и једна из централных особ нѣмечского идеализма.

Хегелов систем налѣжи к најмного сложеных в историји философије. Јегово дѣло «Феноменологија душе» јест једно из најважнѣјших философичных дѣл. Хегелова философија јест имала велики вплыв на развитије марксизма.

Главным елементом в Хегеловом системѣ јест диалектична мысль. Основным принципом јест рѣшеније: «Правдоју јест цѣлост; а цѣлостьу јест само бытије, которо благодареч својему развитију доходи к послѣдньему законченију». Та цѣла правда реализује се посредством противных собѣ правд (теза и антитеза), которе заједно драгоју синтезы творет правду на вышем уравньи, котора такоже јест чест новој противности. Основна противност јест меджу идејеју и природоју, которых синтезоју јест појетије душе. Душа развиваје се од субјективној душе (индивуалного чловѣка) к објективној душе (в историји, душе свѣта) к абсолутној душе (в умѣтности, религији и наукѣ). Таким способом душа стаје свѣдома себе и врачаје к собѣ.