FANDOM


Latinica: Ernest Denis
File:Denis.jpg

Професор Ернест Денис (1849-1921) јест был французским историком, политиком, славистом, професором на университетах в Бордо и на парижскеј Сорбоннѣ.

Написал је много книг о политичско-културној историји Чехов, Мораванов и других словѣнских народов.

Был је великим пропагатором и пријатѣлом боја за самостојност словѣнских държав в срѣдној и јужној Европѣ.

Основал је часопис именованы „La Nation Tcheque / Česky narod“.

Своју славу и политичске влыјаније јест мочно употрѣбјал меджу французскими политикы за основаније самостојне Чехословакије и Југославије.

На Сорбонској универзитѣ је основал секцију Историје словѣнских народов.

Професора Ернста Дениса јест можно по праву называти „отец модерној Славистикы“ из Сорбонској универзиты.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.