FANDOM


Latinica: Marko Polo
File:Marco Polo portrait.jpg

Марко Поло (по италијански Marco Polo, 1254 - јануарь 1324) бил италијански торговец и изследователь. Он путовал с своје отец и стрыјец в Китај под династија Јуань. Марко Поло стал перви европејчик, ктори путовал на Једвабни Путь. Он написал книга об своје путованија и он стал прославени меджу европејчики. Соглосно их мненија, јего историји были много интересне и необичне, они никогда слышали об таке вешчи. За то чловеки были розделени на тамте, кторе верили к нему и тамте, кторе не.

Некторе научники мыслијут, чо Марко Поло шел в Китај, но он не шел в все ине места описоване в јего книга.

Јесть игра водно поло, к ктора дали имено од Марко Поло и ктора дета часто играјут в басен.