FANDOM


Latinica: Pavuki
File:Xysticus.spec.6890.jpg
File:Spider web with dew drops.jpg

Павуки (Araneae) сут ред членистоногих животных, которе налѣжет к класѣ павукоподобных, подтип Хелицеровы. Знајеме јест близко 41.000 видов. Павуки живут по цѣлом свѣтѣ с изкльученијем Антарктиды, типично на земји, хоти сут друге павукоподобне живуче в водѣ. Размѣры различајут се од 0,8 мм до 150 мм. Все павуки сут драпежники, једуч прѣд всѣм насѣкоме и ине мале звѣри; јединым прикладом рослинојѣдного павука јест Вагира Киплинга. Множинство павучијих видов лови с помочју павучины. Павуки всѣгда имајут осм ног и тѣло сложено из дву чести, из которых прѣдньа чест носи ноги. Павуки најчестѣј имајут осм очу в четырѣх парах. Павуки женској плоти често сут величејше од павуков мужској плоти.

ГалеријаEdit