FANDOM


Периодичны систем хемичных елементов (таблица Менделејева) - составјеније всѣх хемичных елементов в формѣ таблице сугласно ихньему растечему атомному числу. Са таблица показује зависност различных својств елементов од атомного једра и јест основана на правилѣ периодичности, которо јест разработал в 1869 годѣ росијски хемик Дмитри Иванович Менделејев (1834-1907).

Користајемост периодичного система јест в том, же прѣдставјаје в простој формѣ зависност характеристик елементов од сучих в них протонов и електронов. Официална, сучасна версија периодичного система јест публикована циклично од Меджународного Сојуза за Чистој и Приложној Хемије (IUPAC). Послѣдньа версија из 1. јунија 2012 года содрживаје все елементы с атомными числами 1-112, 114 и 116. Знајеме сут доказы, же јествује 118 елементов, але творьеније нѣкојих елементов (113, 115, 117 и 118) не јест јешче потврджено, за то они не сут официално узнаване од IUPAC и имајут дочасну назву базовану на ихньем атомном числѣ, напр. унунтриј "једин-једин-три".

Всаки елемент в таблице јест прѣдставјены с својим атомским числом и хемичным симболом.

Периодичны систем елементов
Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Период
1 1
H
Водород
  2
He
Хелиј
2 3
Li
Литиј
4
Be
Берылиј
  5
B
Бор
6
C
Вугльерод
7
N
Азот
8
O
Кислород
9
F
Флуор
10
Ne
Неон
3 11
Na
Натриј
12
Mg
Магнезиј
  13
Al
Алуминиј
14
Si
Кремниј1
15
P
Фосфор
16
S
Сѣра
17
Cl
Хлор
18
Ar
Аргон
4 19
K
Калиј
20
Ca
Калциј
21
Sc
Скандиј
22
Ti
Титан
23
V
Ванадиј
24
Cr
Хром
25
Mn
Манган
26
Fe
Желѣзо
27
Co
Кобалт
28
Ni
Никель
29
Cu
Медь
30
Zn
Цинк
31
Ga
Галиј
32
Ge
Германиј
33
As
Арсен
34
Se
Селен
35
Br
Бром
36
Kr
Крыптон
5 37
Rb
Рубидиј
38
Sr
Стронциј
39
Y
Итриј
40
Zr
Циркониј
41
Nb
Ниобиј
42
Mo
Молибден
43
Tc
Технециј
44
Ru
Рутениј
45
Rh
Родиј
46
Pd
Паладиј
47
Ag
Срѣбро
48
Cd
Кадмиј
49
In
Индиј
50
Sn
Цин2
51
Sb
Антимон
52
Te
Телур
53
I
Јод
54
Xe
Ксенон
6 55
Cs
Цезиј
56
Ba
Бариј
* 72
Hf
Хафниј
73
Ta
Тантал
74
W
Волфрам
75
Re
Рениј
76
Os
Осмиј
77
Ir
Иридиј
78
Pt
Платина
79
Au
Злато
80
Hg
Ртут3
81
Tl
Талиј
82
Pb
Свинец4
83
Bi
Бисмут5
84
Po
Полониј
85
At
Астат
86
Rn
Радон
7 87
 Fr
Франциј 
88
Ra
Радиј
** 104
Rf
Радерфордиј6
105
Db
Дубниј
106
Sb
Сиборгиј
107
Bh
Бориј
108
Hs
Хасиј
109
Mt
Мејтнериј
110
Ds
Дармштадтиј
111
Rg
Рентгениј
112
Cn
Копернициј
113
Uut
Унунтриј
114
Fl
Флеровиј
115
Uup
Унунпентиј
116
Lv
Ливермориј
117
Uus
Унунсептиј
118
Uuo
Унуноктиј
 
* Лантаниды 57
La
Лантан
58
Ce
Цериј
59
Pr
Празеодим
60
Nd
Неодим
61
Pm
Прометиј
62
Sm
Самариј
63
Eu
Европиј
64
Gd
Гадолиниј
65
Tb
Тербиј
66
Dy
Диспрозиј
67
Ho
Холмиј
68
Er
Ербиј
69
Tm
Тулиј
70
Yb
Итербиј
71
Lu
Лутециј
** Актиниды 89
Ac
Актиниј
90
Th
Ториј
91
Pa
Протактиниј
92
U
Уран
93
Np
Нептуниј
94
Pu
Плутониј
95
Am
Америциј
96
Cm
Кјуриј
97
Bk
Берклиј
98
Cf
Калифорниј
99
Es
Ејнштејниј
100
Fm
Фермиј
101
Md
Менделевиј
102
No
Нобелиј
103
Lr
Лоренсиј

Нѣкоје елементы имајут алтернативну назву в меджусловјанском:
1 (14) Силициј (Ј.сл.)
2 (50) Олово (В.сл.), коситер (словенски, хрватски; из гречкого), калај (србски, македонски, булгарски; из туречского)
3 (80) Живо срѣбро (Ј.сл.)
4 (82) Олово (З.сл., Ј.сл.)
5 (83) Бизмут
6 (104) Резерфордиј (В.сл.), Rutherfordij (З.сл.)

Легенда
Алкалне металы Алкалоземне металы Лантаниды Aктиниды Прѣходне металы
Слабе металы Металоиды или Полметалы Неметалы Халогены Благородне/инертне газы