FANDOM


Польска Објединьена Работничска Партија (польски: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ПЗПР) је была владајуча комунистична партија Польској Народној Републики в лѣтах 1948-1990.

Партија је повстала послѣ (менѣј-вечеј принудженого) слитија Полськој Работничској Партије (ППР) и Польској Социалистичној Партије (ППС) в 1948 годѣ. Од хвилье јеј заложенија ПЗПР је была најмочнѣјша партија в Польскѣ аж до првых демократичных изборов в 1989 годѣ. Друге партије јествујуче мимо ПЗПР были честьу фронта Јединства Народа. Партијны сјезд ПЗПР формално бѣше највыша инстанција партије. Сјезд избираше Централны Комитет. Једнакже всакоденным руководством партије было Политично Бјуро, изконајучи комитет избирајемы из члѣнов Централного Комитета. Политично Бјуро имаше и гласујучих члѣнов и (негласујучих) члѣнов-кандидатов. В истинности лидером партије је был првы сектетар.

В 1989 годѣ ПЗПР је стратила монопол мочи в изтворила коалицијну владу с Солидарностьу. В јануарѣ 1990 года ПЗПР је разпустила се. Чест члѣнов је заложила нову посткомунистичну партију, Социалдемокрацију Польској Републики. Једнакже Польска Комунистична Партија мни, же јест правдивы наступник ПЗПР.

Список првых секретаров ПЗПР Edit

Boleslav Bjerut 1948-1954 (prědsědnik Centralnogo Komiteta)
1954-1956
Едвард Охаб 1956
Владислав Гомулка 1956-1970
Едвард Гјерек 1970-1980
Станислав Каньа 1980-1981
Војтѣх Јарузельски 1981-1989
Мечислав Раковски 1989-1990