FANDOM


File:Drugstvo Nato.png

Oddelenje je maly vojenski poddel. Oddelenje ima ot piat do dvadeset voiaki. Komandnik drugstva je podoficer, kotory ima rang seržant, vo nekotoru situaciu je komandnik vzvodu oficer rangu leitnant.

Oddelenje US armiu Edit

Oddelenje vo US armi se zva skvad (ang. squad). Pehotjo oddelenje ima devet voiaki i jes komandenie podoficerom rangu seržant. Oddelenje jes razdeli na dva strelje grupi i drugstvu komandnik.

Oddelenje Ruskju Voisku Edit

Oddelenje vo Rosiu se zva otdelenie (rus. отделение). Motostrelje oddelenje imajut 8-14 ludi i jedin pancirovoz tipu BTR ili BMP.

Členi oddelenja es:

 • Komandnik oddelenja;
 • Voditel pancirvozu;
 • Operuvatel-strelnik pancirovozu;
 • starujš strelnik (zamestnik komandniku oddelenja);
 • kruglametnik;
 • granatometnik;
 • pomocnik granatometniku;
 • snaiper;
 • 1-2 strelniki.

Oddelenje Polskju Vojsku Edit

 • Komandnik oddelenja;
 • Voditel pancirovozu;
 • Operuvatel-strelnik pancirovozu;
 • granatometnik;
 • pomocnik granatometniku;
 • kruglametnik;
 • pomocnik kruglametniku;
 • strelnik so radio;
 • Granatometnik, ktor ima automatja gvintovku s granatometom;
 • Snaiper.
Vojskoje edinici
Strelja grupa · Oddelenje · Otdel · Vzvod · Rota / Bateria · Batalion / Divizion / Eskadrona · Polk · Brigada · Divizia · Korpus · Armada · Armadja grupa