FANDOM


Кирилица: Пенджабски

Pendžabski jest' jazik. Molvijut jego glovno v štat Pendžab (Indija) i v provincija Pendžab (Pakistan). Pendžabski rozvil sja iz stari jazik sanskrit, jak tož mnoge ine moderne severoindijske jaziki, na primer hindi. 100 milioni človeki molvijut po pendžabski. To znači, čo on jest' medžu perve desat' jaziki v svet po nomer od molviteli.

molveni v
Pakistan (80 milioni molviteli), Indija (30 milioni molviteli), Objedineno Krolevstvo, Sjedinene Štati, Kanada, Dubaj i ine kraji s pendžabske migranti
region
Pendžab
molviteli
zapadni 61-62 milioni, voshodni 28 milioni, siraiki 14 milioni, zajedno 104 milioni
Jazična semja
indoevropejska > indoiranska > indoarijska > pendžabski
pismenost'
gurmukhi
oficial'ni jazik v
Pendžab (Indija), Pendžab (Pakistan), Lahor, Amritsar, Firozpur, Faisalabad, čast' od Kašmir
ISO 639-1
pa
ISO 639-2
pan
ISO 639-3
pan (voshodni), pnb (zapadni), pmu (pahari)